Μετατροπέας απορροφημένης δόσης

...
...

Γκρί
1
Joule ιονίζουσας ακτινοβολίας κατά ένα κιλό ύλης
1

Ραντ
100
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.