Μετατροπέας ενέργειας

...
...

Είδος κυνηγετικού σκύλου
3600
Lumen δεύτερο
3600
Lumen λεπτό
60
Ώρα Lumen
1
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.