Μετατροπέας ταχύτητας

...
...

Μετρικός

Megapascal
10-6
Μπαρ
10-5
kgf / cm²
1,02×10-5
Κιλοπάσκαλ
10-3
Εκτοπασκάλ
0,01
Χιλιοστόβαρο
0,01
kgf / m²
0,1
Πασκάλ
1

Avoirdupois (ΗΠΑ)

Kilopound ανά τετραγωνική ίντσα
1,45×10-7
Λίρα ανά τετραγωνική ίντσα
1,45×10-4
Λίρα ανά τετραγωνικό πόδι
0,02

Ερμής

Ίντσα υδραργύρου
2,95×10-4
Εκατοστά υδραργύρου
7,5×10-4
Χιλιοστά υδραργύρου
0,01
Τορ
0,01

Νερό

Μετρητής νερού
1,02×10-4
Ίντσα νερού
4,01×10-3
Εκατοστό νερού
0,01

Ατμόσφαιρα

Φυσική ατμόσφαιρα
9,87×10-6
Τεχνική ατμόσφαιρα
1,02×10-5

$0

24 ώρες

$7.99

Φως

$6.99

Βασικός

$11.99

Απεριόριστος

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
Κινητό τηλέφωνο προεπισκόπησης κώδικα QR
Online Converter
Σάρωση κώδικα QR για να ανοίξετε το μετατροπέα αρχείων στο τηλέφωνό σας
Περισσότερα ηλεκτρονικά εργαλεία
Επιλέξτε μια γλώσσα
Η επιλογή μιας περιοχής θα αλλάξει τη γλώσσα στο OnlineConvert.com
Μορφή αναζήτησης

Αναζητήστε υποστηριζόμενους τύπους αρχείων στο OnlineConvert.com

Σάρωση αρχείου λήψης κώδικα QR
Σάρωση κώδικα QR για λήψη του αρχείου σας ""